Květen 2011

Vstupní testy ke studiu grafologie a psychologie

15. května 2011 v 23:04

V S T U P N Í T E S T Y


Vstupní testy můžete absolvovat i v dalších výukových městech ( nejen v Praze ) a poté si vybrat místo studia.
Vstupní testy nejsou znalostní, je to malý osobnostní test, abychom zjistili Vaše dispozice k dannému typu studia.
Více než obecnou inteligenci preferujeme emoční inteligenci.

Termíny vstupních testů v dalších výukových městech:

 • BRNO
  • 20. května 2011
  • Evangelická Akademie, Vyšší odb. škola soc. právní, Opletalova 6, 2.patro
  • Od 16,45 hod
 • HRADEC KRÁLOVÉ
  • 13. května 2011
  • Studijní vědecká knihovna, Hradecká 1250
  • Od 16,45 hod
 • PLZEŇ
  • 27. května 2011
  • Chodské náměstí 1
  • Od 16,45 hod
 • LIBEREC
  • 16. května 2011
  • Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1
  • Od 16,45 hod
 • OLOMOUC
  • 21. května 2011
  • DDM, 17. listopadu 47
  • Od 16,45 hod
 • Letos nově také v Bratislavě
 • BRATISLAVA
 • 24. května 2011
 • Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
 • Od 17,00 hod

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NENÍ NUTNÁ, STAČÍ SE OSOBNĚ DOSTAVIT KE VSTUPNÍMU TESTU!


Nashledanou u vstupních testů.


Výuka grafologie a psychologie

15. května 2011 v 22:51
Česká grafologická komora
ve spolupráci s Institutem AP grafologie
zahajuje již 20.rokem ve školním roce 2011/2012
dálkové studium
grafologie a psychologie
Formy studia: standardní, intenzivní, integrovaná
Hlavními výukovými předměty jsou: grafologie (psychologie písma), úvod do psychologie osobnosti, analytická psychologie C.G.Junga, humanistická psychologie C.R.Rogerse, aj. Součástí praktické výuky jsou vedle grafologických cvičení také doplňující kresebné testy (kresba stromu, postav). Zkušenostní cvičení zahrnují techniky sociální komunikace, techniky vedoucí k hlubšímu sebepoznání a osobnostnímu růstu.
Vstupní testy: 11.6.11
10,30 a 11,00 hod.
ZŠ Korunovační 8, Praha 7
Grafologie je projektivní psychodiagnostickou metodou, která se zabývá vztahem mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Metoda, která je vyučována v ČGK, chápe psychologii rukopisu jako syntézu teorie, řemesla a duchovního umění. Teorií přitom rozumíme nezbytné informace z oblasti psychologie a teoretické grafologie, řemeslem množství a kvalitu praktické práce s rukopisem a duchovním uměním kultivaci osobnostních postojů. Cílem studia je především rozvíjet vnímavost k výrazové stránce rukopisu a postupně dovést studenty ke schopnosti samostatné práce s rukopisem a jejímu využití v různých oblastech. Studium však také přináší nové vhledy do problémů vlastních i dalších lidí a vede k prohloubení kontaktu se sebou i s okolím, ke změně životních postojů.

Bližší podrobnosti:

tel.: 777 945 003

Žhavé téma- nové písmo Comenia Script - pokračování

4. května 2011 v 18:01

Comenia Script část druhá.


Nemyslíte, že se Comenia Script svou jednoduchostí lépe hodí do dnešní doby?

Rychlá doba nás svádí k odtažitosti a povrchnosti, chybí nám zakořeněnost. Tu bychom mohli hledat právě v písmu, které u nás vzniklo již za první republiky. A my můžeme psací písmo vykreslovat rychle, ale zároveň projevíme sami sebe a v písmu zůstane jakási šťavnatost. Comenia Script nás limituje svou schematičností, kvůli které nejsme v kontaktu se svým prožíváním.

Není Comenia Script vhodnější pro dyslektické děti víc než psací forma?

Považujeme tento argument za nepromyšlený nebo přímo falešný. Mnozí pedagogové říkají, že dyslexie je u každého dítěte individuální a velmi rozsáhlý problém. Ke každému dítěti musíme přistupovat svébytně. Propojování písmenek a souvislý tah umožní dyslektikům procvičovat, co potřebují, spojovat obě hemisféry. Comenia Script svými izolovanými písmenky naopak podporuje jejich roztříštěnost.

V jakém konkrétním případě by podle vás mohl nový typ písma ovlivnit kulturu našeho národa?

Samozřejmě, že písmem se nemůže změnit duše národa či jednotlivce. Ale národ má písmo vtisknuté genech, jednotná předloha ho spojuje a vytváří národní soudržnost. Plošné využívání Comenia Script by mohlo vést k nerozlišenosti, schematičnosti a stádnosti. Připadá nám jako takové užitkové písmo.

Jak se v písmu pátrá po osobnosti člověka? Dá se vysledovat i v Comenia Scriptu?

My nehodnotíme osobnost člověka podle jednotlivostí a dílčích znaků, ale vnímáme písmo jako celek, díváme se na něj jako na obrázek nebo na pohyb. Nečteme písemný obsah, ale sledujeme formu, kterou byl sdělen. Pro nás je jen důležité, podle jaké školní předlohy se člověk učil psát, jestli byl jeho vzorem Comenia Script nebo psací písmo, abychom určili, jakým způsobem se od vzoru odklonil a individualizoval svůj projev. Tudíž grafologové s nástupem písma Comenia Script rozhodně nepřicházejí o práci, jak tvrdí autorka Comenia Scriptu.

Můj komentář: já vidím hlavní problém, že písmo není spojité. Při rozhovoru pí Lencová stále tvrdila, že takové ty malé patky (serify) právě slouží k napojování písmen. A tímto argumentovala, že je tedy to písmo spojité.
Ale jak trefně poznamenal můj kolega, tím že do suchého WC nalejeme kbelík vody, tak z něj splachovací záchod neuděláme.

A co na to ministerstvo školství ?? Uvidíme.


Příště uvidíte ukázku a porovnání školních předloh a též Comenia Scriptu.Žhavé téma- nové písmo Comenia Script

4. května 2011 v 17:59

Comenia Script část první.


Jak komentují nové písmo Comenia Script grafoložky Helena Baková a Světlana Francová z České Grafologické Komory? Podle jejich slov není nutné vymýšlet nové typy písma, pokud bychom upravily aktuální psací verzi zpět do podoby, kterou měla za první republiky, a zbavili bychom ji některých prvků, které do ní vnesla totalita.
Nelíbí se nám například přílišné zúžení většiny písmen. Psaní úzkých obloučků a sevřených tvarů může u dětí vést k většímu napětí. Jinak nám ale předloha z roku 1932 připadá naprosto ideální, funkční a vyvážená. Pokud děti píší psace, učí se plynulosti pohybů.

Jaké aspekty by se vůbec měly zohledňovat při vytváření písma?

Hlavní aspekt pro nás představuje spojitost, která u Comenia Scriptu chybí. Plynulost je lidem vlastní a nenávazností písma jdeme proti naší přirozenosti. Ani děti se pak nemohou dostatečně uvolnit. Písmo podle nás nepředstavuje pouze tvar, ale hlavně pohyb. Psát přerušovaně nám připadá velmi nesnadné. Někdo argumentuje tím, že písmo je jednodušší. Ale je vůbec potřeba dětem snižovat laťku právě při nácviku jemné koordinace rozvíjející se mozek? Ať se rozhodnou samy v dospělosti, jakou formou budou psát.

Jak může užívání jiného typu písma ovlivňovat dětskou psychiku?

Písmem dáváme dětem určitý výrazový vzor, který kopírují stejně, jako kopírují třeba chování dospělých. Pokud kopírují fragmentované písmo, které postrádá souvislost, určitě to na ně má nějaký vliv. Navíc písmo Comenia Script zdůrazňuje střední zónu, přesahy nahoru či dolů jsou výrazně omezeny. Rozpad písma na jednotlivá písmena u dětí pak může podporovat plošší prožívání a neučí se plynule regulovat své emoce a projevovat výrazem písma svou přirozenost.

Pokračování ...........................

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sobě a báli jste se zeptat... aneb proč studovat grafologii?

1. května 2011 v 22:20
Dobrý večer, takže tady máme výsledky našeho grafologického kvízu.

1- první rukopis je velkého vojevůdce Napoleona

2- druhý rukopis je nacistického říšského protektora Heydricha

3 - přestože stylizovaný podpis Marylin Monroe nemá velkou výpovědní hodnotu, přesto z něj cítíme touhu vyniknout, předvádět se, zaujmout za každou cenu

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sobě a báli jste se zeptat... aneb proč studovat grafologii?

Tak se jmenuje můj článek který vyšel v Libereckém deníku ke vstupním testům ke studiu.

A tady je link:

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/vsechno-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-sobe-a-bali-jst.html

Hezké počtení a zatím...... J.V.